جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

بازی الختر - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش خبر


بازی الختر


يكي از بازيهاي بومي، محلي ايران كه در بين روستاييان و عشاير رايج و متداول است بازي الختر يا خروس جنگي مي باشد كه به صورت تيمي وگروه انجام مي‌شود. اين بازي نياز به لوازم و تجهيزات خاصي ندارد و هر تيم از 5 نفر اصلي و يك نفر ذخيره و همچنين 3 نفر داور كه يك نفر اصلي و دو نفر ديگر به عنوان كمك داور، يك نفر سرپرست مسابقات ، يك نفر كميته فني و يك نفر كميته انضباطي تشكيل مي شود .بازي الختر معمولاً در زميني به طول 20 متر و عرض 10 متر انجام مي‌شود  
Loading the player...

يكي از بازيهاي بومي، محلي ايران كه در بين روستاييان و عشاير رايج و متداول است بازي الختر يا خروس جنگي مي باشد كه به صورت تيمي وگروه انجام مي‌شود. اين بازي نياز به لوازم و تجهيزات خاصي ندارد و هر تيم از 5 نفر اصلي و يك نفر ذخيره و همچنين 3 نفر داور كه يك نفر اصلي و دو نفر ديگر به عنوان كمك داور، يك نفر سرپرست مسابقات ، يك نفر كميته فني و يك نفر كميته انضباطي تشكيل مي شود.بازي الختر معمولاً در زميني به طول 20 متر و عرض 10 متر انجام مي‌شود

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.