رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸
محرم 1440

گل های محمدی

سه شنبه  ساعت‌  9

سوگواره بزرگ گل های محمدی از سیمای جهان بین به روی آنتن می رود

رادیو اربعین از صدای استانی (رادیو جهان...
اربعین عشق از رادیو جهان بین به روی آنتن...
در سوگ خورشید از رادیو جهان بین به روی...

زائران امام رضا(ع)

۱۳۹۷/۰۸/۱۷ بیشتر بدانید...

ای سند نجات من ولایت تو یا رضا

۱۳۹۷/۰۸/۱۵ بیشتر بدانید...

منم که به لطف روزی تو قد کشیدم منم که یه عمر نمک محبت تو رو چشیدم

۱۳۹۷/۰۸/۱۵ بیشتر بدانید...

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  ادامه سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  هنوز آواز می آید 30 دقیقه

 • 01:30

  شاید برای شما هم اتفاق بیفتد-تکرار 90 دقیقه

 • 03:00

  سینما پشت پرده 45 دقیقه

 • 03:45

  روح الغزل 15 دقیقه

 • 04:00

  تا آسمان 60 دقیقه

 • 05:00

  شمیم بهشت-تکرار 60 دقیقه

 • 06:00

  سرود ملی 30 دقیقه

 • 06:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 07:00

  زنان قصه ما 60 دقیقه

 • 08:00

  صلوات خاصه 10 دقیقه

 • 08:10

  شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 50 دقیقه

 • 09:00

  اهل ایمان 30 دقیقه

 • 09:30

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 10:00

  انیمیشن 90 دقیقه

 • 11:30

  مجموعه برادر-تکرار 60 دقیقه

 • 12:30

  گلدسته های دعا 60 دقیقه

 • 13:30

  سخنرانی مذهبی 30 دقیقه

 • 14:00

  فیلم سینمایی 120 دقیقه

 • 16:00

  شکرستان 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر عصرگاهی 15 دقیقه

 • 17:15

  ویژه سپاه 45 دقیقه

 • 18:00

  شمیم بهشت(جز خوانی) 60 دقیقه

 • 19:00

  خبر شامگاهی 20 دقیقه

 • 19:20

  ماه عاشقی 40 دقیقه

 • 20:00

  لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 20:30

  میعاد آدینه 30 دقیقه

 • 21:00

  سیمای ورزش 60 دقیقه

 • 22:00

  مجموعه برادر 35 دقیقه

 • 22:35

  بازپخش فیلم سینمایی

 • 23:00

  خبر شبانگاهی