اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۶

محرم
9 عکس
محرم
2:20
محرم
3:46
محرم
3:00
محرم
4:14

اسلام دین جنگ است؟
اسلام دین جنگ است؟
مخالفين اسلام مي‌گويند كه اسلام دين جنگ است و با شمشير گسترش يافته و آيه 39 سوره انفال را مثال مي‌زنند. آيا درست است؟
بستن آب در ميان اعراب
بستن آب در ميان اعراب
فرهنگ بستن آب در ميان اعراب آنهم در جنگ، چقدر رونق داشته؟ يعني اعراب قبل يا بعد عاشورا در چند جنگ آب را بر روي سپاه مقابل خود بستند؟آيا بستن آب (در ميان اعراب) بر روي دشمن توسط مسلمانان و در جنگ بدر بنيان گذاري شد؟