سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰

اقتدار

هفته دفاع مقدس  ساعت‌  21:00

اوج اقتدار در سیمای جهان بین

رزمنده

هفته دفاع مقدس  ساعت‌  بعد از خبر 20

رزمنده در قاب جهان بین

پلاک هشت در کوچه جهان بین

  پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

آغاز هفته دفاع مقدس

  پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

معرفی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

تبلور عشق در رادیو جهان بین

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

جلوه هایی از مقاومت در رادیو جهان بین

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

زیر پای پدر در قاب جهان بین

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

بارون حرم با صدای سعید اسماعیلی

  چهارشنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

کاروان پیاده لردگان

  شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

پلاک با صدای امیر تیموری

  سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

شور وطن با صدای امیر تاجیک

  سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

هنوز هم قصه مردان مرد از خاک پردرد خوزستان به گوش می رسد

  سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

دیرآمدی ای جان عاشق...

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

سکانس برتر

  شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

سکانس برتر

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

سکانس برتر

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

شهید یدالله باقری تاریخ تولد: 1349/03/06کاکلک تاریخ شهادت : 1366/12/23 سر پل ذهاب

  دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

شهید محمد علی اعتدالپور تاریخ تولد:1340/09/20شهرکرد تاریخ شهادت : 1365/10/21شلمچه

  دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

شهید غلامعباس آتش آب پرور تاریخ تولد :1348/08/01گندمکار تاریخ شهادت: 1366/09/20 فاو

  دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

شهید قدرت الله محمدی تولد : 43/04/17 فارسان شهادت : 64/12/01 فاو

  سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

شهید حجت الله اشرفی تولد :46/09/17 شهرکرد شهادت : 66/12/20 شهرکرد

  چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

شهیده فاطمه اسدیان تولد: 47/06/01شهرکرد شهادت: 66/12/20 شهرکرد

  دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  خبر چهارشنبه 130 دقیقه

 • 01:10

  شب های بام ایران 80 دقیقه

 • 02:30

  طنز پیشگان 60 دقیقه

 • 03:30

  دل افروزان 40 دقیقه

 • 04:10

  مناجات امیر 20 دقیقه

 • 04:30

  لحظه های آسمانی 40 دقیقه

 • 05:10

  قلب های شکسته 55 دقیقه

 • 06:05

  خانواده شگفت انگیز میمون ها 85 دقیقه

 • 07:30

  من میتونم 30 دقیقه

 • 08:00

  روز نو 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه زیر همکف 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف - تکرار 60 دقیقه

 • 11:00

  تامین 30 دقیقه

 • 11:30

  لحظه های آسمانی 60 دقیقه

 • 12:30

  مجموعه جونگ میونگ 70 دقیقه

 • 13:40

  هم ولایتی 20 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور آسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام- تکرار 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 50 دقیقه

 • 18:20

  مستند 60 دقیقه

 • 19:20

  نسیم معرفت 40 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 20:35

  گنجینه 25 دقیقه

 • 21:00

  عقیق 60 دقیقه

 • 22:00

  مجموعه زیر همکف 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  سینمایی- تکرار