سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گذری در بام ایران با «نگین زاگرس»

زیبایی های طبیعی بام ایران در مجموعه مستند «نگین زاگرس» از تولیدات شبکه استانی سیمای جهان بین به تصویر کشیده می شود.چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  مجموعه پنجری 70 دقیقه

 • 01:10

  مستند - تکرار 5 دقیقه

 • 01:15

  شب های بام ایران - تکرار 125 دقیقه

 • 03:20

  مناجات امیر 20 دقیقه

 • 03:40

  دل افروزان 70 دقیقه

 • 04:50

  لحظه های آسمانی 10 دقیقه

 • 05:00

  مجموعه قلب های شکسته 60 دقیقه

 • 06:00

  یک سنگ عجیب 60 دقیقه

 • 07:00

  ناخونک 30 دقیقه

 • 07:30

  مسابقه برگ برنده 30 دقیقه

 • 08:00

  روز نو - تکرار 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه پنچری 120 دقیقه

 • 11:00

  تامین 30 دقیقه

 • 11:30

  سلامت باشید 35 دقیقه

 • 12:05

  مجموعه ساختمان پزشکان 25 دقیقه

 • 12:30

  گام دوم 35 دقیقه

 • 13:05

  لحظه های آسمانی 35 دقیقه

 • 13:40

  فصل نقره ای 20 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور آسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 18:00

  تامین 60 دقیقه

 • 19:00

  نسیم معرفت 0 دقیقه

 • 19:00

  یاری گران زندگی 20 دقیقه

 • 19:20

  بر بام افتخار 40 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 20:35

  برای ایران 5 دقیقه

 • 20:40

  هم ولایتی 20 دقیقه

 • 21:00

  شب های بام ایران 60 دقیقه

 • 22:00

  مجموعه نامزد 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر