جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

محتوا با برچسب چهارمحال وبختیاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب چهارمحال وبختیاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب چهارمحال وبختیاری.

محتوا با برچسب چهارمحال وبختیاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب چهارمحال وبختیاری.

قدردانی

شورای تأمین استان از عملکرد صدا و سیمای مرکز در انتخابات تشکر و قدردانی کردندشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدار با استاندار

شورای معاونین مرکز با استاندار استان دیدار کردندشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

محتوا با برچسب چهارمحال وبختیاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب چهارمحال وبختیاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی/تکرار 75 دقیقه

 • 01:15

  شب های بام ایران-تکرار 75 دقیقه

 • 02:30

  طنز پیشگان 90 دقیقه

 • 04:00

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 04:30

  مناجات امیر 50 دقیقه

 • 05:20

  لحظه های آسمانی 20 دقیقه

 • 05:40

  پل های تاریخی 25 دقیقه

 • 06:05

  چهارسوی علم 75 دقیقه

 • 07:20

  راز دیار برفی 50 دقیقه

 • 08:10

  روز نو/ تکرار 50 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه پادری 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف 90 دقیقه

 • 11:30

  گام دوم 15 دقیقه

 • 11:45

  گلدسته های دعا 45 دقیقه

 • 12:30

  حدیث کسا 15 دقیقه

 • 12:45

  سلامت باشید 45 دقیقه

 • 13:30

  فصل نقره ای 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور اسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 45 دقیقه

 • 17:45

  ویژه اذان مغرب 85 دقیقه

 • 19:10

  یاریگران زندگی 35 دقیقه

 • 19:45

  سلامی به بهشت 15 دقیقه

 • 20:00

  خبر 40 دقیقه

 • 20:40

  جهش 20 دقیقه

 • 21:00

  شب های بام ایران 60 دقیقه

 • 22:00

  مجموعه پادری

 • 23:00

  خبر