جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

محتوا با برچسب بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بهداشتی.

«ارمغان سلامت» برای هم استانی ها

مستند گزارشی «ارمغان سلامت» با رویکرد معرفی خدمات مراکز بهداشتی، درمانی چهارمحال و بختیاری در رادیو جهان بین تولید و پخش می شود.چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

«در مسیر سلامتی» قدم بردارید

«در مسیر سلامتی» برنامه پزشکی بهداشتی از تولیدات شبکه استانی سیمای جهان بین است.یک‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۶

محتوا با برچسب بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی/تکرار 75 دقیقه

 • 01:15

  شب های بام ایران-تکرار 75 دقیقه

 • 02:30

  طنز پیشگان 90 دقیقه

 • 04:00

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 04:30

  مناجات امیر 50 دقیقه

 • 05:20

  لحظه های آسمانی 20 دقیقه

 • 05:40

  پل های تاریخی 25 دقیقه

 • 06:05

  چهارسوی علم 75 دقیقه

 • 07:20

  راز دیار برفی 50 دقیقه

 • 08:10

  روز نو 50 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه پادری 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف-تکرار 105 دقیقه

 • 11:45

  گلدسته های دعا 45 دقیقه

 • 12:30

  حدیث کسا 60 دقیقه

 • 13:30

  جهش 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور اسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام -تکرار 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 45 دقیقه

 • 17:45

  ویژه اذان مغرب 30 دقیقه

 • 18:15

  تامین 55 دقیقه

 • 19:10

  نسیم معرفت 35 دقیقه

 • 19:45

  سلامی به بهشت 15 دقیقه

 • 20:00

  خبر 40 دقیقه

 • 20:40

  گنجینه 20 دقیقه

 • 21:00

  بنگ بارون 60 دقیقه

 • 22:00

  مجموعه پادری

 • 23:00

  خبر