سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

محتوا با برچسب بر بام افتخار.

بر بام افتخار

چهارشنبه  ساعت‌  18:00

ایران اسلامی بر بلندای بام افتخار

محتوا با برچسب بر بام افتخار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بر بام افتخار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بر بام افتخار.

ایران اسلامی بر بلندای بام افتخار

"بر بام افتخار" با رویکرد انتخابات شوراها از سیمای جهان بین تقدیم بینندگان می شود.دوشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

چهارمحال و بختیاری، ایستاده «بر بام افتخار»

«بر بام افتخار» برنامه ویژه انتخابات از تولیدات شبکه استانی سیمای جهان بین است.سه‌شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۸

محتوا با برچسب بر بام افتخار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بر بام افتخار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی- تکرار یک شنبه 35 دقیقه

 • 00:05

  مجموعه ساختمان پزشکان 65 دقیقه

 • 01:10

  شب های بام ایران - تکرار 80 دقیقه

 • 02:30

  طنز پیشگان 90 دقیقه

 • 04:00

  دل افروزان 30 دقیقه

 • 04:30

  تامین 30 دقیقه

 • 05:00

  مناجات امیر 30 دقیقه

 • 05:30

  لحظه های آسمانی 30 دقیقه

 • 06:00

  های لندز 90 دقیقه

 • 07:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 08:00

  روز نو - تکرار 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعهدختر مهاراجه -تکرار 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف 60 دقیقه

 • 11:00

  تامین 40 دقیقه

 • 11:40

  سلامت باشید 60 دقیقه

 • 12:40

  تامین 25 دقیقه

 • 13:05

  لحظه های آسمانی 25 دقیقه

 • 13:30

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور آسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 18:00

  تا فردا 60 دقیقه

 • 19:00

  جوونی سلام 60 دقیقه

 • 20:00

  خبر 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های بام ایران 60 دقیقه

 • 22:00

  مجموعه دختر مهاراجه 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  سینمایی- تکرار