جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب وزارت نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب وزارت نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب وزارت نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب وزارت نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب وزارت نیرو.

هم اندیشی مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو و مدیرکل صدا و سیمای استان درخصوص بررسی راهکارهای مصرف صحیح منابع

راهکارهای مصرف صحیح منابع، در نشست هم اندیشی مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو و مدیران زیر مجموعه و مدیران استانی این حوزه با مدیرکل صدا و سیما مطرح و...یک‌شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

محتوا با برچسب وزارت نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب وزارت نیرو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  جشنواره سینمایی/تکرار شنبه 100 دقیقه

 • 01:10

  آرنگ بهار/تکرار 110 دقیقه

 • 03:00

  طنز پیشگان 60 دقیقه

 • 04:00

  دل افروزان 30 دقیقه

 • 04:30

  مستند 40 دقیقه

 • 05:10

  مناجات حضرت امیر 50 دقیقه

 • 06:00

  سرود ملی 30 دقیقه

 • 06:30

  شگفتی های موسمی 60 دقیقه

 • 07:30

  ناخونک 40 دقیقه

 • 08:10

  آرنگ بهار/تکرار 50 دقیقه

 • 09:00

  شوخی کردم 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف-تکرار 75 دقیقه

 • 11:15

  سریال نون خ 105 دقیقه

 • 13:00

  گلدسته های دعا 30 دقیقه

 • 13:30

  مستند 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 120 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام -تکرار 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 45 دقیقه

 • 18:15

  مجموعه قرعه 45 دقیقه

 • 19:00

  مثبت ده 30 دقیقه

 • 19:30

  سلامی به بهشت 10 دقیقه

 • 19:40

  مقدمات اذان مغرب 20 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  تولیدی 30 دقیقه

 • 21:00

  آرنگ بهار 70 دقیقه

 • 22:10

  مجموعه دیوار به دیوار 50 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  جشنواره سینمایی/تکرار