جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

محتوا با برچسب طرح های فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح های فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح های فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح های فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح های فنی.

چهارمحال و بختیاری پیشرو در اجرای طرح های فنی

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح های جدید و به روز در معاونت فنی این مرکز خبر داد.شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷

محتوا با برچسب طرح های فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح های فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی/تکرار جمعه 105 دقیقه

 • 01:15

  بنگ بارون 85 دقیقه

 • 02:40

  طنز پیشگان 60 دقیقه

 • 03:40

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 04:10

  مناجات امیر 50 دقیقه

 • 05:00

  قلب های شکسته 65 دقیقه

 • 06:05

  چهار سوی علم 55 دقیقه

 • 07:00

  آواهای محلی 30 دقیقه

 • 07:30

  ناخونک 40 دقیقه

 • 08:10

  ایرانگرد 50 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه خانه ای در تاریکی 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف 70 دقیقه

 • 11:10

  مستند 60 دقیقه

 • 12:10

  گنجینه هنر /تکرار 50 دقیقه

 • 13:00

  گلدسته های دعا 30 دقیقه

 • 13:30

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور اسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 90 دقیقه

 • 19:00

  خبر 15 دقیقه

 • 19:15

  در استان 15 دقیقه

 • 19:30

  تلاش نو 65 دقیقه

 • 20:35

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 20:40

  وله نماهنگ تیزر 20 دقیقه

 • 21:00

  شب های بام ایران 75 دقیقه

 • 22:15

  مجموعه خانه ای در تاریکی 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  سینمایی/تکرار