سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سفرنامه جهان بین

چهارشنبه  ساعت‌  19:30

سفری پر خاطره در بام ایران با سفرنامه جهان بین

«سفرنامه جهان بین»، در بام ایران ورق می خورد

جاذبه ها و قابلیت های شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری در برنامه «سفرنامه جهان بین» معرفی می شوند.چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۶

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی- تکرار یک شنبه 100 دقیقه

 • 01:10

  مستند - تکرار 5 دقیقه

 • 01:15

  شب های بام ایران - تکرار 75 دقیقه

 • 02:30

  طنزپیشگان 70 دقیقه

 • 03:40

  دل افروزان 40 دقیقه

 • 04:20

  مناجات امیر 25 دقیقه

 • 04:45

  لحظه های آسمانی 15 دقیقه

 • 05:00

  مجموعه قلب های شکسته 60 دقیقه

 • 06:00

  آبی وحشی بی انتها 60 دقیقه

 • 07:00

  میراثی از سناباد 30 دقیقه

 • 07:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 08:00

  روز نو - تکرار 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه پنچری 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف 60 دقیقه

 • 11:00

  مجموعه خانواده جدید 30 دقیقه

 • 11:30

  سلامت باشید 95 دقیقه

 • 13:05

  لحظه های آسمانی 35 دقیقه

 • 13:40

  تولید ایرانی 20 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور آسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 18:00

  تامین 60 دقیقه

 • 19:00

  یاری گران زندگی 20 دقیقه

 • 19:20

  جوونی سلام 40 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 20:35

  برای ایران 5 دقیقه

 • 20:40

  برای ایران 20 دقیقه

 • 21:00

  شب های بام ایران 120 دقیقه

 • 23:00

  خبر