سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

محتوا با برچسب دیار مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دیار مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دیار مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دیار مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دیار مهر.

سفر به «دیار مهر»

روستاهای چهارمحال و بختیاری در برنامه «دیار مهر» از تولیدات شبکه استانی سیمای جهان بین معرفی می شوند.یک‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷

"دیار مهر" در شبکه مستند

" دیار مهر" مستندی از سیمای استانی مرکز چهارمحال و بختیاری است که با هدف بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی پخش می شود.پنج‌شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۵

محتوا با برچسب دیار مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دیار مهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی- تکرار شنبه 100 دقیقه

 • 01:10

  شب های بام ایران - تکرار 80 دقیقه

 • 02:30

  طنز پیشگان 90 دقیقه

 • 04:00

  دل افروزان 30 دقیقه

 • 04:30

  تامین 30 دقیقه

 • 05:00

  مناجات امیر 30 دقیقه

 • 05:30

  لحظه های آسمانی 30 دقیقه

 • 06:00

  جاسوسی در حیات وحش 90 دقیقه

 • 07:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 08:00

  روز نو 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه زوج و فرد -تکرار 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف - تکرار 60 دقیقه

 • 11:00

  تامین 65 دقیقه

 • 12:05

  مجموعه ساختمان پزشکان 35 دقیقه

 • 12:40

  بام ایران 25 دقیقه

 • 13:05

  لحظه های آسمانی 25 دقیقه

 • 13:30

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور آسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام- بازپخش 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 18:00

  تامین 60 دقیقه

 • 19:00

  یاریگران زندگی 30 دقیقه

 • 19:30

  لحظه های آسمانی 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های بام ایران 120 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  سینمایی- تکرار