جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

محتوا با برچسب بیانات رهبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بیانات رهبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بیانات رهبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بیانات رهبر.

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران

  پنج‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ بیشتر بدانید...

بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب در روز ۳۰ تیرماه ۸۸ درباره فتنه۸۸، سخنان میرحسین موسوی و خاتمی و... برای اولین بار منتشر شد.☝️ ?? روایت کامل این دیدار در کتاب فتنه تغلب منتشر شده است. ?? رهبر...

  شنبه، ۸ دی ۱۳۹۷ بیشتر بدانید...

محتوا با برچسب بیانات رهبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بیانات رهبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بیانات رهبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  سینمایی/تکرار جمعه 105 دقیقه

 • 01:15

  بنگ بارون 85 دقیقه

 • 02:40

  طنز پیشگان 60 دقیقه

 • 03:40

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 04:10

  مناجات امیر 50 دقیقه

 • 05:00

  قلب های شکسته 65 دقیقه

 • 06:05

  چهار سوی علم 55 دقیقه

 • 07:00

  آواهای محلی 30 دقیقه

 • 07:30

  ناخونک 40 دقیقه

 • 08:10

  ایرانگرد 50 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه خانه ای در تاریکی 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف 70 دقیقه

 • 11:10

  مستند 60 دقیقه

 • 12:10

  گنجینه هنر /تکرار 50 دقیقه

 • 13:00

  گلدسته های دعا 30 دقیقه

 • 13:30

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  کنکور اسان 30 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 90 دقیقه

 • 19:00

  خبر 15 دقیقه

 • 19:15

  در استان 15 دقیقه

 • 19:30

  تلاش نو 65 دقیقه

 • 20:35

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 20:40

  وله نماهنگ تیزر 20 دقیقه

 • 21:00

  شب های بام ایران 75 دقیقه

 • 22:15

  مجموعه خانه ای در تاریکی 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  سینمایی/تکرار