جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب امور اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور اداری.

آزمون زبان فارسی

دومین دوره آزمون زبان فارسی در سال95 در مرکز برگزار شد.یک‌شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۵

برگزاری آزمون های زبان عربی و انگلیسی و مدیریت اسناد و بایگانی در مرکز

آزمون های زبان عربی و انگلیسی و مدیریت اسناد و بایگانی برای همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی مرکز برگزار شد.دوشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۵

میز ترکیب تصاویر کایاک

کلاس آموزشی" آشنایی با میز ترکیب تصاویر کایاک " در مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار شد.یک‌شنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۵

آزمون زبان فارسی در مرکز چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

اولین دوره آزمون زبان فارسی در سال95 در مرکز برگزار شد.یک‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۵

محتوا با برچسب امور اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:30

  جشنواره سینمایی/تکرار یک شنبه 100 دقیقه

 • 01:10

  آرنگ بهار/تکرار 110 دقیقه

 • 03:00

  طنز پیشگان 60 دقیقه

 • 04:00

  دل افروزان 30 دقیقه

 • 04:30

  مستند 40 دقیقه

 • 05:10

  مناجات حضرت امیر 50 دقیقه

 • 06:00

  سرود ملی 30 دقیقه

 • 06:30

  شگفتی های موسمی 60 دقیقه

 • 07:30

  ناخونک 40 دقیقه

 • 08:10

  آرنگ بهار/تکرار 50 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه دیوار به دیوار -تکرار 60 دقیقه

 • 10:00

  زیر یک سقف 75 دقیقه

 • 11:15

  سینمایی انیمیشن 105 دقیقه

 • 13:00

  گلدسته های دعا 30 دقیقه

 • 13:30

  مستند 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 120 دقیقه

 • 16:00

  بچه ها سلام 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 30 دقیقه

 • 17:30

  حرف آخر 45 دقیقه

 • 18:15

  مجموعه قرعه 75 دقیقه

 • 19:30

  سلامی به بهشت 10 دقیقه

 • 19:40

  مقدمات اذان مغرب 20 دقیقه

 • 20:00

  خبر 30 دقیقه

 • 20:30

  تولیدی 30 دقیقه

 • 21:00

  آرنگ بهار 70 دقیقه

 • 22:10

  مجموعه دیوار به دیوار 50 دقیقه

 • 23:00

  خبر

 • 23:30

  جشنواره سینمایی/تکرار