جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

محتوا با برچسب خانواده.

زیر یک سقف

روزهای زوج  ساعت‌  10:00

خانواده ای گرم در سیمای جهان بین

زیر یک سقف

روزهای زوج  ساعت‌  10:00

زیر یک سقف در قاب جهانبین

محتوا با برچسب خانواده.

همدلی و صمیمیت «زیر یک سقف»

«زیر یک سقف» برنامه گروه خانواده شبکه استانی سیمای جهان بین است.شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

«خونه مهر» در فصل زمستان، گرما بخش کانون خانواده ها

فصل جدید برنامه «خونه مهر» در سیمای جهان بین تولید و پخش می شود.شنبه، ۹ دی ۱۳۹۶

تجربه های زندگی از گذشته تا امروز در «خونه مهر»

«خونه مهر» مجله ای خانوادگی از تولیدات شبکه استانی سیمای جهان بین است.یک‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۶

محتوا با برچسب خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  سینمایی/تکرار 70 دقیقه

 • 01:10

  دعای کمیل 80 دقیقه

 • 02:30

  طنز پیشگان 90 دقیقه

 • 04:00

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 04:30

  مناجات امیر 50 دقیقه

 • 05:20

  لحظه های آسمانی 20 دقیقه

 • 05:40

  پل های تاریخی 25 دقیقه

 • 06:05

  چهارسوی علم 75 دقیقه

 • 07:20

  راز دیار برفی 50 دقیقه

 • 08:10

  روز نو/ تکرار 50 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه پادری 60 دقیقه

 • 10:00

  انیمیشن 75 دقیقه

 • 11:15

  فصل نقره ای 30 دقیقه

 • 11:45

  گلدسته های دعا 45 دقیقه

 • 12:30

  حدیث کسا 15 دقیقه

 • 12:45

  فصل طلایی 45 دقیقه

 • 13:30

  سرزمین من 30 دقیقه

 • 14:00

  جشنواره سینمایی 90 دقیقه

 • 15:30

  مستند کوتاه 30 دقیقه

 • 16:00

  شکرستان 60 دقیقه

 • 17:00

  خبر 45 دقیقه

 • 17:45

  ویژه اذان مغرب 15 دقیقه

 • 18:00

  ویژه سپاه 85 دقیقه

 • 19:25

  گنجینه /تکرار 20 دقیقه

 • 19:45

  سلامی به بهشت 15 دقیقه

 • 20:00

  خبر 40 دقیقه

 • 20:40

  میعاد آدینه 20 دقیقه

 • 21:00

  بنگ بارون 75 دقیقه

 • 22:15

  سیمای ورزش

 • 23:00

  خبر