سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

70 درصد حوزه های انتخاباتی درمدارس چهارمحال وبختیاری

70 درصد حوزه های انتخاباتی درمدارس چهارمحال وبختیاری


365 مدرسه در استان تبدیل به شعبه اخذ رای شد

70 درصد حوزه های انتخاباتی درمدارس چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: از حدود 502 شعبه ثابت انتخاباتی استان ،365شعبه اخذ رای در مدارس استان قرار گرفته است. امیدی افزود: مدارس یکی از پایگاه های اصلی حوزه های انتخاباتی در تمامی دوره ها مورد استفاده بوده است. وی همچنین گفت: مدارس برای روز شنبه آماده ارایه خدمات آموزشی به دانش آموزان خواهد بود.