جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

330 دشت کشور درمحدوده وضعیت بحرانی است - نمایش محتوای خبر

 

 

330 دشت کشور درمحدوده وضعیت بحرانی است

5.7میلیارد متر مکعب کسری آب مخزن دشتها

330 دشت کشور درمحدوده وضعیت بحرانی است

محمد حاج رسولیها گفت : 609 دشت کشور محدوده مطالعات این شرکت است که ازاین تعداد 330 محدوده وضعیت بحرانی دارند. وی افزود: تا سال ابی گذشته سالانه 5.7 میلیارد متر مکعب کسری آب مخزن این دشتها گزارش شده که تا این لحظه بیش از120میلیارد مترمکعب از ذخایراستراتژیک این منابع آبی برداشت شده است. معاون وزیرنیرو با اشاره به تشکیل جلسات مرتب و مکرر شورای عالی آب دردولت یازدهم افزود:درمصوبات جلسات هشتم و سیزدهم این شورا پانزده راهکار برای حل مسئله بحران آب زیرزمینی تدوین شده است. وی گفت:از این تعداد 11راهکار به عهده وزارت نیرو ومابقی به جهادکشاورزی و سازمان زمین شناسی است. حاج رسولیها گفت:نصب ابزارهای دقیق اندازه گیری،کنترل های حجمی هوشمند، برخورد با حفاریهای غیرمجاز چاهها واصلاح الگوی مصرف راهکارهایی است که به مرور در شورای عالی آب تصویب وعملیاتی می شوند. وی همچنین ایجاد تشکل های مردم نهاد دردشتها را ازدیگر راهکارهای مبارزه با بحران آب برشمرد و گفت: دراین تشکل ها موضوع مدیریت آب به کشاورزان سپرده می شود که بهترین وموثرترین راهکار است. همچنین در این مراسم با حکم معاون وزیرنیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، کورش نادری بنی به سمت مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال وبختیاری منصوب شد.