جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

"کنون که لشکر علی به پشت خیبر آمده ببین سپاه کفر را که کفرشان درآمده"

"کنون که لشکر علی به پشت خیبر آمده ببین سپاه کفر را که کفرشان درآمده"


"کنون که لشکر علی به پشت خیبر آمده
ببین سپاه کفر را که کفرشان درآمده"

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.