سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

یا خیرخلق الله - یا نور عرش الله

یا خیرخلق الله
یا نور عرش الله
علیک صلی الله
یابحر علم الله
یا کعبه الاسرار
یامنبع الانوار
یامصطفی الرحمان
یاسید الاکوان
یارسول الله
یا نبی الله
یا حبیب الله
یا امین الله
آن گنبد خضرای تو
دل میبرد از دلبران
بر هر دو عالم سروری
ای خاتم پیغمبران
شق و قمر، فخر بشر
نور زمین و آسمان
ای قدسیان، ای عرشیان
شد نام احمد جاودان