سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

یاری رسانی و برکت

یاری رسانی و برکت


دانلود

قصاب محل که هیچ مشتری  نداشت در حال مگس پرانی بود که چشمش به پیره زنی افتاد که به سختی خریدهای خود را به خانه می برد اوبلافاصله به کمک او رفت و وسایلش را به خانه رساند وقتی به قصابی باز گشت دید مقداری از گوشت های مغازه اش را نیست اما متوجه می شود که مشتری به مغازه اش امده است. روز بعد او دوباره بی کار نشسته بود و گریه می کرد که دوباره پیرزن را مشاهده کرد . او متوجه شد با کمک به دیگران کسب و کارش دارای برکت می شود پس کمک و یاری رسانی به دیگران را شروع کرد . از غذا دادن به حیوانات و پرندگان گرفته تا تعمیر ماشین و وسایل دیگران. گوشت های مغازه او یک یک به فروش رفت و کسب و کار او پر برکت شد و شب با کیسه ول به خانه اش رفت

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.