رونق تولید ملی | جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸

یاریگران زندگی

تهیه کننده و نویسنده: مرضیه رفیعی

گوینده: حامد ایرج پور

صدابردار: رضا حیدری

یاریگران زندگی عنوان برنامه ایست که با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هر چهارشنبه از ساعت 12:30به مدت 30 دقیقه با هدف اجرای طرح یاریگران زندگی به روی آنتن می رود.یاریگران زندگی طرحی است که ستاد مبارزه با موادمخدر از ابتدای مهرماه 1398 با هدف هدف پیشگیری از اعتیاد و تاکید بر این نکته که مه نیز در پیشگیری از اعتیاد نقش داریم اجرا شد . در هر برنامه شما شنونده این آیتم ها خواهید بود:یک زندگی یک تجربه(تجربه افراد درگیر با معضل اعتیاد بیان می شود)،یک فیلم یک نگاه(معرفی فیلم های ایرانی با موضوع اعتیاد)،آنونس های مختلف، صحبت های کارشناس و خبرهای ستاد مبارزه با موادمخدر

سال تولید: 1398