گهواره عشایری

گهواره عشایری


نوع دیگر گهواره سنتی در چهارمحال و بختیاری گهواره های چوبی است که در بین عشایر استفاده می شود .این گهواره شامل یک  جعبه چوبی است که برای سهولت تکان خوردن دو طرف کف آن به صورت قوسی ساخته می شود. یک دسته چوبی بالای گهواره قرار دارد که تزئیناتی به آن اویزان می شود، این کار با هدف سرگرم کردن، بازی و مشغول کردن کودک انجام می شود. با قرار دادن بالشت و تشک کودک را کف گهواره می خوابانندآدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.