رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

گنج پنهان سرزمین من - نمایش محتوای خبر

 

 

گنج پنهان سرزمین من

برداشت بادام از باغات استان چهارمحال و بختیاری و صادرات به کشورهای آسیایی و اروپایی.