گنجینه فرهنگ

برنامه  "گنجینه فرهنگ" به تهیه کنندگی فاطمه دهقانی در روزهای چهارشنبه ساعت 11:30 با هدف ارتقاء آگاهی مخاطب به خصوص نسل جوان و جهت حفظ و احیاء آداب  و رسوم و خرده فرهنگها ی بومی به صورت تولیدی به روی آنتن میرود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: فاطمه دهقانی/ گزارشگر: داریوش یوسف زاده/ گوینده: مریم خلجی / نویسنده: کبری حیدری

تاریخ تولید: 940401