رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

گزینه 12(هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری)

هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شرایطی برگزار می شود که دشمن تمام تلاش خود را برای نفوذ و دوقطبی کردن فضای کشور به کار می گیرد .هم نوایی برخی عناصر داخلی با توطئه های خارجی دشمن  را امیدوار می کند