جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گزینه 12(معیارها و شاخص های انتخاب درست نزد رهبر انقلاب اسلامی)

گزینه 12(معیارها و شاخص های انتخاب درست نزد رهبر انقلاب اسلامی)


دانلود

انتخاب درست یا درست به عنوان یک عمل سیاسی در جامعه مردم سالاری پیامدهای خواهد داشت . در انتخاب نادرست پیامدهای منفی گاهی می تواند هزینه و خسارات سنگینی معنوی و مادی به مردم ،حکومت و کشور وارد کند. به همین دلیل توجه به انتخاب درست و اصلح نکته بسیار مهمی در جریان انتخابات می باشد. رهبر انقلاب معیار ها و شاخص هایی برای انتخاب شایسته در انتخابات ریاست جمهوری بر می شمارد