جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

گزینه 12(انتخابات و مشارکت سیاسی)

گزینه 12(انتخابات و مشارکت سیاسی)


حکومت هایی که بر اساس رای مردم شکل گرفته اند به نظام مردم سالار معروفند. اساس ، پایه و مشروعیت حکومت در این گونه حکومت ها بر پایه انتخابات است