رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

گزینه 12(انتخابات و مشارکت سیاسی)

حکومت هایی که بر اساس رای مردم شکل گرفته اند به نظام مردم سالار معروفند. اساس ، پایه و مشروعیت حکومت در این گونه حکومت ها بر پایه انتخابات است