جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

گزینه 12(انتخابات و مشارکت سیاسی)

گزینه 12(انتخابات و مشارکت سیاسی)


دانلود

نظام های سیاسی که بر اساس رای مردم شکل گرفتند به نظام مردم سالار معروفند.اساس ، پایه و مشروعیت حکومت در اینگونه نظام ها بر پایه انتخابات است. شرکت در انتخابات متداول ترین، آسان ترین و کم هزینه ترین نوع مشارکت سیاسی در این کشورها به حساب می آید و یکی از معیار های مناسب برای مشروعیت آن نظام نیز محسوب می شود