رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

گزینه 12(انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری)

گزینه 12(انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری)


دانلود

با پایان یافتن مهلت قانونی دور دوم ریاست جمهوری و حضور هشت ساله رئیس جمهور برخی از گروه ها وجریان های سیاسی با ابراز نگرانی ازنبود داوطلب مناسب به دنبال ارائه طرح تغییر قانون اساسی برای حذف محدودیت زمانی بیشتر از دو دوره برای ریاست جمهور اند که این ایده عملی نمی شود و انتخابات سر موعد قانونی برگزار می شود