جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

گزینه 12(انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری)

گزینه 12(انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری)


نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می شود که مردم خسته از دعواهای سیاسی میان جناح ها و جریان های سیاسی به دنبال آرامش و خواستار تحقق همه ابعاد توسعه در کشور هستند و نگاه های تک بعدی گذشته در امر توسعه مردم را خسته کرده است