رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

گزینه 12(انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری)

نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می شود که مردم خسته از دعواهای سیاسی میان جناح ها و جریان های سیاسی به دنبال آرامش و خواستار تحقق همه ابعاد توسعه در کشور هستند و نگاه های تک بعدی گذشته در امر توسعه مردم را خسته کرده است