رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

گزارش انتخابات(معیار های مردم در انتخابات)

گزارش انتخابات(معیار های مردم در انتخابات)


بیست و نهم اردیبهشت ماه اتفاق مهمی در کشور رقم خواهد خورد. مردم  کشورمان در این انتخابات شرکت می کنند تا آینده کشور را بسازند اما هرفردی برای انتخاب خود ملاک های خاصی دارد