جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

گزارش انتخابات(دغدغه های مردم)

گزارش انتخابات(دغدغه های مردم)


دانلود

بیست و نهم اردیبهشت ماه اتفاق مهمی در کشور رقم خواهد خورد . با رای مردم ، از میان مردم کسی انتخاب می شود تا دغدغه های مردم را بشنود و در جهت رفع مشکلات و پیشرفت کشور قدم بر دارد