حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

گرامیداشت کتاب در رادیو جهان بین - نمایش محتوای خبر

 

 

گرامیداشت کتاب در رادیو جهان بین

راه اندازی پویش مطالعه در رادیو جهان بین

گرامیداشت کتاب در رادیو جهان بین

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری: برنامه سازان رادیو جهان بین در یک تصمیم جمعی، پویشی راه اندازی کردند که در آن، هر روز حداقل دوصفحه از یک کتاب را مطالعه می کنند. هدف از این اقدام، ارتقای فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه فرهنگ مطالعه برنامه سازان رادیو می باشد. از آغاز راه اندازی این پویش، یک کتاب مطالعه شد و مطالعه کتاب دوم نیز شروع شده است.