سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

کمبودتاسیسات بهداشتی، درمراکز سیاحتی چهارمحال وبختیاری - نمایش محتوای خبر

 

 

کمبودتاسیسات بهداشتی، درمراکز سیاحتی چهارمحال وبختیاری

ایستگاه های بهداشتی بهره برداری شده، باتوجه به سفر سالانه 13میلیون گردشگر، ناکافی است

کمبودتاسیسات بهداشتی، درمراکز سیاحتی چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرگزاری صد ا وسیما، مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان امروز گفت: این تعداد ایستگاه های بهداشتی بهره برداری شده، باتوجه به سفر سالانه 13میلیون گردشگربه این استان، ناکافی است. بهمن عسگری افزود: این مشکل درتعطیلات عید سعیدفطرامسال بیش ازپیش به چشم آمد. بطوریکه حتی درتفرجگاه سیاسرد بروجن که امکانات کافی وپشتیبانی مطلوب نیروی انسانی آن زبانزد مسئولان است، بامشکل کمبود تاسیسات بهداشتی دست به گریبان بود. وی وضعیت نامطلوب بهداشتی درتفرجگاه غاریخی چما را درشهرستان کوهرنگ، از سایرتفرجگاه ها نامناسب تر توصیف کرد وگفت: ستاد خدمات سفر شهرستانها، علی رغم خدماتی که به مسافران ارائه کردند، نتوانستند برای مشکل راه حلی پیداکنند. معاون گردشگری چهارمحال وبختیاری نیزراه حل مشکل کمبود تاسیسات بهداشتی درمراکز تفریحی را، همکاری بین بخشهای دولتی، خصوصی وتعاونی دراین خصوص برشمرد. حیدرصادقی افزود: همچنین مدیریت ستاد اسکان سفر، با اطلاع رسانی مناسب وبموقع درسفرهای تابستانی، برای جلوگیری از ازدحام گردشگران، ارتقاء فرهنگ گردشگری باتعامل بین جامعه میزبان ومیهمان وایجاد مشاغل جدید بخصوص دربخش های خدمات بهداشتی به گردشگران رادرکاهش کمبودهای تاسیسات بهداشتی موثردانست. گردشگرانی که به چهارمحال وبختیاری سفرکرده اند، پس از کمبودتاسیسات بهداشتی، کمبود توقفگاه های خودرو، نامناسب بود راههای برخی از مراکزسیاحتی واطلاع رسانی ضعیف به گردشگران را از کمبودهای دیگر مراکز گردشگری این استان برشمردند. به گفته گردشگران، نظیراین مشکلات درسایر استانهای کشور نیزوجوددارد.