رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

کسب رتبه نخست تولید گزارش های موضوعی معاونت خبر - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب رتبه نخست تولید گزارش های موضوعی معاونت خبر

کسب رتبه نخست تولید گزارش های موضوعی معاونت خبر

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در ارزیابی گزارش های موضوعی تیرماه، حوزه معاونت خبر با کسب 14 رتبه"ب" همراه با استان زنجان موفق به کسب رتبه نخست مراکز استان ها گردید. در ارزیابی گزارش های خبری با دو گزارش رتبه "ب" همراه با شش استان دیگر کشور در جایگاه پنجم قرار گرفت و در مجموع ارزیابی نهایی گزارش های موضوعی و خبری، چهارمحال و بختیاری در جایگاه سوم بعد از استان های زنجان و فارس قرار گرفت.