رونق تولید ملی | شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

کسب رتبه برتر معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری بین مراکز استان ها - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب رتبه برتر معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری بین مراکز استان ها

کسب رتبه برتر معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری بین مراکز استان ها

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری:

بر اساس مجموع ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و نظارت رسانه ملی از عملکرد سال گذشته مراکز استان ها؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری رتبه اول را بین مراکز استانی به خود اختصاص داد.

این ارزیابی بر اساس شاخص های اطلاعات و برنامه ریزی، طرح و توسعه سیستم ها و جذب برنامه های مشارکتی و در حوزه های اطلاعات و برنامه ریزی، طرح و توسعه سیستم ها و مشارکت انجام می شود.