سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

کتاب های کودکی

کتاب های کودکی


Loading the player...

نوید و نگار با خوشحالی به استقبال پدر می روند چون او با بک بغل کتاب به خانه آمده. پدر برای نوید  نگار و حتی مادر کتاب های مخصوصی خریده. مادر از دیدن کتاب آشپزی محلی خوشحال می شود. نوید می گوید چه خوب با وجود این کتاب دیگه غذاهای تکراری نمی خوریم مادر هم ناراحت می شود و به بچه ها می گوید دیگر خودشان غذا درست کنند. نوید که متوجه می شود مادر را دلخور کرده عذر خواهی می کند. بچه ها هر کدام کتاب مخصوص به خودشان را می گیرند اما چون خواندن بلد نیستند باید منتظر باشند تا پدر بیکار شود و کتاب ها را برای آنها بخواند. اما شیطونک باز بچه ها را فریب می دهد بچه ها سراغ کتابخانه پدر می روند و تصمیم می گیرند کتاب ها را تمیز کنند اما بعضی لکه های روی ورقه ها و جلد کتاب ها پاک نمی شود بچه ها هم با دستمال و اب به جان کتاب ها می افتند و حدس بزنید و قتی پدر کتاب های بیچاره اش را می بیند چه حالی پیدا می کند

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.