چیزهایی که روزه را باطل می کند

چیزهایی که روزه را باطل می کند


برخی چيزهايى كه روزه را باطل می‌كند        

نه چيز روزه را باطل می‌كند كه برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- خوردن و آشاميدن

۲- دروغ بستن به خدا و پيغمبر(ص) و جانشينان پيغمبر

۳- رساندن غبار غليظ به حلق

۴- فرو بردن تمام سر در آب

۵- باقى ماندن بر جنابت و حيض تا اذان صبح

۶- اماله كردن با چيزهاى روان

۷- قى كردن

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.