جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

چه حال چه خبر

تهیه کننده: زهرا اردستانی، فاطمه دهقانی

نویسنده: کبری حیدری، زهرا احمدی

گوینده: شهلا جمشیدیان، فرزین مظفری

دستیار تهیه : ندا پولاد آبادی

گزارشگر: یزدان خالقیان ، حمیرا فراتی

رادیو جهان بین به تهیه کنندگی زهرا اردستانی و فاطمه دهقانی برنامه(چه حال چه خبر) را از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:30 تا 7:00به مدت نیم ساعت  به روی آنتن برد. این برنامه در فرصتی محدود به ارایه اخبار شهرهای مختلف استان از زبان شهروند خبرنگارهای مختلف می پردازد .


سال تولید: 1398