رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸

چهارمحال و بختياري 750 كيلومتر شبكه آب فرسوده روستايي دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

چهارمحال و بختياري 750 كيلومتر شبكه آب فرسوده روستايي دارد

بحران جدی در تامین آب برخی از مناطق

چهارمحال و بختياري 750 كيلومتر شبكه آب فرسوده روستايي دارد

تورج احمدپور، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: تعويض و بازسازي اين ميزان شبكه توزيع آب فرسوده روستايي در استان، 700 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد. وي تعمير، نگهداري و بهره برداري از شبكه فرسوده و پرداخت حقوق آبداران را از مهمترين مشكلات آب و فاضلاب روستايي چهارمحال و بختياري دانست. احمدپور افزود: براي اجراي 16 مجتمع آبرساني روستايي در استان 329 ميليارد ريال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي اختصاص يافته كه باعث تحول در حوزه آبرساني روستايي استان مي شود. وي تصريح كرد: اكنون بسياري از مناطق روستايي چهارمحال و بختياري مانند سرخون و 22 روستاي تابع اين بخش، منطقه مشايخ شهرستان كيار، شهرستان اردل، شليل و كوهرنگ، سردشت، خانميرزا و برخي روستاهاي شهرستان لردگان با بحران جدي در تامين آب روبرو شده است. احمدپور بيان داشت: مشكل آب سرخون و 22 روستاي تابع آن در شهرستان اردل به علت نشت نفت در لايه هاي زيرزميني و آلوده شدن منابع آب، ايجاد شده است. وي اضافه كرد: از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تاكنون براي آبرساني به مناطق مختلف روستايي استان 600 ميليارد ريال اعتبار جذب و هزينه شده است. احمدپور از مشكل تأمين آب 220 شهر، روستا و شهرك صنعتي استان در ابتداي فعاليت دولت يازدهم خبرداد و عنوان كرد: با تخصيص اعتبارات قابل توجه از سوي دولت تدبير و اميد، 87 روستاي استان از چرخه آبرساني سيار حذف شده است. وي اظهار كرد: به دليل خشكسالي هاي اخير و كاهش بارش ها بسياري از چاه هاي تأمين آب استان خشك شده و يا سطح آب آن پايين رفته است. مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي چهارمحال و بختياري ادامه داد: اين شركت به لحاظ نصب دستگاه كلرزن در سطح كشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. احمدپور يادآور شد: 50 كيلومتر از مجموع 320 كيلومتر شبكه توزيع آب روستايي اجرا شده در استان با مشاركت مردم انجام شده است. به گزارش ايرنا، چهارمحال و بختياري با وجود قرار گرفتن در سرچشمه دو رودخانه كارون و زاينده رود، به دليل خشكسالي هاي يك دهه اخير، با تأمين آب در بخش هاي مختلف آشاميدني، كشاورزي و صنعتي روبرو شده است.