پیام تصویری رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی(ره)

پیام تصویری رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی(ره)