پیام تصویری رهبر انقلاب به مناسبت روز قدس

پیام تصویری رهبر انقلاب به مناسبت روز قدس