جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

پژوهش مشترک شناسایی جنس جدید ماهی کورغار - نمایش محتوای خبر

 

 

پژوهش مشترک شناسایی جنس جدید ماهی کورغار

شناسایی نسل جدیدی از ماهی

پژوهش مشترک شناسایی جنس جدید ماهی کورغار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در پژوهش مشترک با کارشناسان محیط زیست لرستان و مرکز تحقیقات تنوع زیستی لایپزیگ آلمان، یک جنس جدید ماهی کور غار شناسایی و ثبت کردند.ایرج هاشم زاده عضو هیأت علمی گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد دراین پژوهش مشترک با کارشناسان استان لرستان و مرکز تحقیقات تنوع زیستی لایپزیگ آلمان ، موفق به شناسایی ، توصیف و ثبت یک جنس جدید ماهی کور غار در حوضه رود دز استان لرستان به نام علمی Eidinemachilus شدند .این جنس ماهی کور با هیچ یک از جنس هایی که تاکنون در سایر نقاط حوضه پراکنش در اروپا، خاورمیانه و غرب هندوستان شناسایی و توصیف شده است، قرابت ژنتیکی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از جنس های اندمیک (بومی اختصاصی) ایران در منطقه زاگرس به شمار آورد.گزارش و توصیف جنس یادشده در مجله علمی Zootaxa به چاپ رسیده و از طریق خط http://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4147.4.7 قابل دسترسی است.