جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی پس از10سال کماکان در مرحله آزمون و خطاست

پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی

به گزارش ایرنا، طرح حفاظت از تنوع زیستی و توسعه پایدار زاگرس مرکزی با هدف توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی و گونه های زیستی منطقه زاگرس مرکزی، احیای مراتع تخریب شده و حفاظت از چشم انداز منطقه با مشارکت بهره برداران مراتع و جوامع محلی از سال 84 در چهار استان فارس، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان آغاز شد. در همین پیوند در جلسه ای که ماه گذشته در اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری درباره اهداف و نتایج اجرای این پروژه برگزار شد، دستاوردی از سوی مشاوران طرح ارائه نشد. هومان خاکپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره دلایل ناموفق بودن این طرح افزود: پروژه های بین المللی باید بطور معمول طی پنج سال به اهداف مورد نظر خود برسد و در صورت روند مثبت، پروژه برای پنج سال دیگر تمدید شود اما این طرح با وجود اینکه دستاورد چندانی نداشته، به مدت 10 سال در حال اجراست. وی اظهار داشت: در این طرح باید از مدل های مدیریتی که روشهای آزمون و خطا را پشت سر گذاشته است، استفاده می شد. خاکپور تصریح کرد: بطورکلی در پروژه های بین المللی منابع طبیعی و محیط زیست انتظار می رود از مدل و الگوهای مدیریتی که در کشورهای مشابه به لحاظ اقلیمی و زیرساختهای فرهنگی مشابه کشور ماست، استفاده شود. این کارشناس منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری همچنین بیان داشت: در این پروژه ها باید راهکارهای ابتکاری و فراتر از شیوه های اجرایی و عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور ارائه شود. هومان خاکپور ادامه داد: پشتیبانی های بین المللی نیز باید بگونه ای باشد که منجر به ایجاد اعتماد دولت و مردم از اجرای طرح شود اما اکنون عدم اعتماد سازی بین دست اندرکاران پروژه ها و نهادهای دولتی به نقطه ضعف طرحهای بین المللی تبدیل شده است. وی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در گرو توسعه پایدار است، افزود: باید در پروژه های بین المللی نظیر طرح حفاظت از تنوع زیستی و توسعه پایدار زاگرس مرکزی تنها به یک بعد منابع نظیر جنگل، مرتع، حیات وحش یا مناظر آن توجه نشود.