جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

« بازگشت

پخت آش نذری در ماه رمضان

پخت آش نذری در ماه رمضان


Loading the player...

چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن مراتع و پوشش گیاهی مختلف دارای گیاهان دارویی و لذیذ مختلفی است، از این رو توجه به پختن آش ها با تبحر خاص از این گیاهان دارویی و کوهستانی در مناطق مختلف از ویژگی اصلی این منطقه است.این منطقه آش های مختلفی دارد که تنها فقط دستور پخت آن را زنان این منطقه می دانند و این در حالی است که پختن آش ها در ماه مبارک رمضان و نذر و توزیع آن در بین مردم از توجه خاصی برخوردار است. پختن شله زرد، پختن آش های محلی مانند آش دوغ، آش رشته، آش کشک، پختن انواع حلواها، پختن نان جو نیز از دیگر غذاهایی است که مردم این استان نسبت به پختن انها و توزیع آنها در بین همسایگان و مردم توجه زیادی دارند.