سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

پایان رای گیری سیاردرمناطق دشوار بخش بازفت چهارمحال و بختیاری

پایان رای گیری سیاردرمناطق دشوار بخش بازفت چهارمحال و بختیاری


انتخابات در مورز و چهک پایان یافت

پایان رای گیری سیاردرمناطق دشوار بخش بازفت چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت: رای گیری سیاردر روستاهای َمَورز و چهک پایان یافته است. مرتضی زمانپور افزود:عوامل انتخاباتی این روستاها هم دقایقی قبل به حوزه های ستادی بازگشتند. وی گفت: در شهرستان کوهرنگ23 هزارو631 نفر واجد شرایط رای هستند.