وي‍ژه برنامه قيام 15 خرداد

با توجه به اهمیت آشنایی مردم استان با علل و زمینه های قیام مردمی 15 خرداد به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد انقلاب مردمی، ویژه برنامه قیام پانزدهم خرداد از صدای استانی مرکز چهارمحال و بختیاری( رادیو جهان بین) به روی آنتن می رود. این برنامه که با محورهای دین اخلاق، امید و آگاهی بخشی تهیه شده به بررسی وتحلیل قیام پانزده خرداد 42 به عنوان سرآغاز انقلاب اسلامی، علل وزمینه های پیدایش آن، تعمیق معرفت مخاطبان نسبت به اندیشه های سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و باز خوانی کیفیت وعلل اوج گیری انقلاب اسلامی در متن خفقان واستبداد ستم شاهی می پردازد. معرفی کتاب ،ارتباط با گزارشگران مرکز قم٬‌مرکزی و تبریز، گزارشات مردمی، تلفن و پیامک از جمله آیتم های این برنامه است. نقش مردم در شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی، خاطرات ونظرات مردم درباره نهضت 15 خرداد، بررسی شخصیت سیاسی امام (ره)‌ و بیان خاطرات 15 خرداد و زمینه ها و علل قیام 15 خرداد با حضور کارشناسان( آقایان فتاحی، غلامیان و جمالی زاده) بررسی می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:محمدرضا رسولی

گزارشگر:مصطفی راد

نویسنده و گوینده :زهرا خنکداری

 

تاریخ تولید: 1394/03/15