رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

وظایف شوراهای اسلامی

وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا از نگاه شهروندان چیست؟