رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

وجود هفت هزار استاندارد آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای - نمایش محتوای خبر

 

 

وجود هفت هزار استاندارد آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای

توانمندسازی جوانان در حوزه های شغلی

وجود هفت هزار استاندارد آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علی موسوی در سفر به شهرکرد افزود: امسال افزایش کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای یکی از اولویت های این سازمان است ودر همین راستا بیش از دو هزار استاندار جدید تدوین می شود. معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشورافزود: توانمندسازی جوانان در حوزه های شغلی نیازمند آموزش است و آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در ایجاد مهارت جوانان و ایجاد اشتغال آنها داشته است. به گفته موسوی، داشتن مهارت، یکی از موارد اصلی ایجاد اشتغال است و موفقیت شغلی هر فرد در پی داشتن مهارت محقق می شود. وی افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیون نفر آموزش های فنی و حرفه را در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی، میکانیکی و صنایع دستی را فرا گرفتند.