همدلانه

با توجه به برگزاری رزمایش مواسات و کمک مومنانه در سراسر استان چهارمحال و بختیاری ویژه برنامه همدلانه از رادیو جهان بین با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان پنج شنبه یکم خرداد ماه از ساعت ۱۱:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه به تهیه کنندگی سیده مهشید موسویان به روی انتن می رود. آقای ملک پورمدیر کل کمیته امداد امام خمینی مهمان حضوری این برنامه است که به ارائه عملکرد در زمینه رزمایش مواسات و کمک مومنانه می پردازد

تهیه کننده: سیده مهشید موسویان

نویسنده و گوینده: مهشید موسویان