هفت چشمه

هفت چشمه عنوان برنامه ای ادبی به تهیه کنندگی خانم  الهام فتاحی  است که  یکشنبه ها از ساعت  18:00به مدت  30 دقیقه پخش می شود. این برنامه مسابقه ای ادبی در زمینه شعر، واژگان و مفاهیم ادبی ست که بین چند نفر انجام می شود و در نهایت از بین آنها یک نفر برگزیده می شود. اجرای مسابقه به عهده مجری و کارشناس ادبی است که به اشعار و دایره المعارف فارسی  اشراف داشته و بر خوانش شعر فارسی تسلط دارد. این مسابقه با سه شرکت کننده و در هفت مرحله برگزار می شود .در بخش اول کارشناس برنامه واژه ای را در نظر می گیرد و شرکت کنندگان پیرامون آن باید یک بیت شعر بخوانند. بخش دوم معرفی یکی از شخصیت های ادبی است که با توضیحات کارشناس شرکت کنندگان باید نام وی را حدس بزنند.در بخش سوم مصرعی شعر توسط کارشناس خوانده می شود و شرکت کنندگان باید مصرع بعدی را حدس بزنند.در بخش چهارم بخشی از یک تصنیف پخش می شود و شرکت کنندگان باید نام شاعر را حدس بزنند. بخش پنجم مشاعره سنتی است. در بخش ششم شرکت کنندگان بر اساس مفهومی که کارشناس در نظر گرفته شعر می خوانند. و سرانجام در بخش هفتم شعر خوانی توسط شرکت کنندگان انجام می گیرد و کارشناس بر اساس نحوه خوانش به شرکت کنندگان امتیاز می دهد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: الهام فتاحی

دستیار تهیه : سیاووش قربانپور

گوینده: مریم خلجی

کارشناس : سید مهرداد افضلی

صدابردار: محمد حداد

تاریخ تولید: 1397